Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Udvalgt indlæg

Gud

Flere steder i bibelen og koranen siges det, at Gudsfrygt er starten på visdom. Fx nævnes det i bibelen, hvor frygteligt det er, "at falde i den levende Guds hænder" og i 2. Mosebog, 19 og følgende kapitler åbenbarer 'Gud' sig på Sinaj bjerg for Moses og israelitterne under torden og lyn og røg og til lyden af horn for de forfærdede mennesker. (Der er tilsvarende beskrivelser af den forfærdende 'Gud' i koranen).Men er dette rigtigt? Har vi grund til at frygte Gud?Jeg har selv erfaret noget om Guds væsen, ikke fordi jeg er et specielt fremragende menneske, der har Guds særlige bevågenhed, men fordi Gud har åbenbaret sig for mig, ladet mig se - eller rettere føle - noget om hvem Han er.I de ægte åbenbaringer jeg har modtaget fra Ham kan jeg slet ikke genkende dette med at Gud skulle fremkalde frygt eller angst - og slet ikke genkende dette med at jeg bør og har grund til at frygte den Almægtige.Tværtimod - de åbenbaringer jeg har haft er af en Gud, som på den e…
Seneste indlæg

Sensommer på Strøget

Nogle bliver som bekendt gift med den forkerte; jeg var så heldig at blive gift med min kone. Jeg er 2,01 m høj, vejer 147,3 kg og har fod under eget bageri, Store Brød. Min kone er atomfysiker.

Det er ikke fordi min kone og jeg aldrig er uenige; vi har af og til nogle drabelige diskussioner; som nu denne sensommereftermiddag på Strøget.
Vi gik stille og roligt med hinanden i hånden, da en flok sorte engle med Bullshit skrevet på ryggen og idiot i panden passerede forbi os; jeg gav mig til at fundere over, hvordan man kunne blive sådan, og vi var ikke enige.
Jeg er også udover bageriet lidt til videnskab, og jeg luftede den tanke, at hvis vi betragter Jorden som et lukket økosystem, og alt liv har en tid, hvorefter det vandrer over i andre skikkelser, kan det ikke udelukkes, at nogle bliver født med atomer eller molekyler, der tidligere har været en del af, nå, for eksempel en dinosaur, et murmeldyr, eller hvorfor ikke en kat?
Kunne det forklare visse anomalier i den menneskelige fau…

Uskyld og erfaring

Uskyld kommer af erfaring. Erfaring af hvad der er godt, og hvad der er ondt. Langsomt lærer hjertet at skelne. Engang vil denne erfaring og uskyld åbne dig Paradis.Kristendommen siger det modsatte, men kristendommen tager fejl. Den siger, at vi engang var uskyldige og uvidende om godt og ondt, men mistede uskylden da vi ville kende godt og ondt og derefter og af den grund blev uddrevet af Paradis.Kristus - siger kristendommen - bar vores skyld og vores synd på korset, og ved sin død og opstandelse slettede han vores skyld og vores synd.Vi - siger kristendommen - må blive som børn igen, uvidende om godt og ondt, ellers forbliver Paradis det tabte Paradis.Men den der ikke selv vinder Paradis indefra gennem erfaring, tilegnelse og viden om godt og ondt, gennem kamp for det gode og kamp mod det onde, kender ikke det sande Paradis, som ikke er det tabte Paradis, men det vundne.

En etisk holdning til mennesker i nød

Idet jeg trækker på arven fra Mosebøgerne (3. Mosebog, 19, 18; næstekærlighedsbudet som Jesus senere citerer) og Kong-tse (gør mod andre som du ønsker andre skal gøre mod dig) vil jeg sige, at en etisk forsvarlig holdning til mennesker i nød er at behandle nødstedte som vi selv ville ønske at blive behandlet, hvis vi var i samme situation.
Det vil sige: Hvordan ville vi selv ønske at blive behandlet, hvis vi var flygtninge, hvis vi var romaer, hvis vi var narkomaner, hvis vi var syge osv?
Ville vi så ønske at andre skulle gøre livet utåleligt for os (mennesker på tålt ophold), ville vi som flygtninge ønske at blive stuvet sammen i lejre, frysende og sultende eller udsat for hede og tørst, ville vi ønske at blive afvist og risikere at drukne i Middelhavet, ville vi ønske at blive chikaneret og forfulgt på grund af vores hudfarve eller fordi vi taler et andet sprog eller har en anden religion osv?
Med hensyn til flygtninge så er der ingen der siger at et enkelt land alene skal løfte de…

Bibelen som skønlitteratur

Efter at have beskæftiget mig en del med bibelen og kristendommen er jeg begyndt at se bibelen mere som skønlitteratur og mindre som en kilde til historisk viden og åbenbaring.Fx kan skabelsesberetningen og syndefaldsmyten med fordel betragtes som myter, billeder, metaforer; billeder på noget indre og ikke konkret, fysisk virkelighed:'Adam og Eva' spiste næppe et konkret, fysisk æble; Noa samlede næppe bogstaveligt par af alle levende dyr i arken; Abraham, Isak og Jakob (Israel) er måske fiktive personer i en skønlitterær tekst og ikke historiske personer; Gud åbenbarede sig næppe konkret på Sinaj bjerg under torden og lynild; Gud skrev næppe konkret de ti bud på stentavler; Gud og djævelen enedes næppe konkret og historisk om at prøve Jobs tro; Jesus opstod næppe konkret og fysisk efter døden på korset; vi mennesker skal næppe opstå fysisk efter dommedag osv osv.Hvis bibelen betyder noget, er det sandsynligt at den skal forstås som billeder, myter, metaforer på menneskelivet …

Cirkulær, lineær og punktuel tid

I forskellige religiøse og filosofiske traditioner har man haft forskellige opfattelser af tiden. I indoeuropæisk (græsk, romersk og nordisk) mytologi har man haft en cirkulær opfattelse af tiden; årstiderne skifter og vender tilbage, solen står op og går ned og vender tilbage, og måske livet svinder og kommer igen. I semitisk tradition (jødisk, kristen og islamisk) har man en lineær tidsopfattelse; en skabelse, et liv, en verden og en afslutning (dommedag).Overfor disse to opfattelser kunne man hævde den punktuelle tid forstået som nuet; det eneste, der med sikkerhed eksisterer; en opfattelse af livet som eksisterende i hvert nu og hvor fremtiden og måske evigheden altid ligger foran os; en tid, et nu, en evig skabelse uden ende.I en sådan tidsopfattelse er hvert nu, og altså livet i ethvert nu, det vigtigste og det eneste vi med sikkerhed har. Det mulige hinsides liv nedtones uden at miste betydning, og det samme gør fortiden; det vigtigste er det liv vi har lige nu og hvad vi gør m…

'Dem og os'

I Appendixet til sin meget sympatiske bog, Islam - Koran. Hadith. Sharia, spørger forfatteren, Aminah Tønnsen, hvor ' dem og os' tankegangen egentlig kommer fra. Det er en kendsgerning at mennesker i dag i mange samfund er splittede og lever i ufred med hinanden. Hvorfor?Måske ligger den dybeste rod til splittelsen i den tankegang, at der kun findes en menneskelig vej; den kan være religiøs eller for eksempel politisk. Hvis vi hver især tænker, at netop vores vej er den eneste rigtige, så har vi splittelsen.På det religiøse område er det sikkert tanken om 'de frelste' og ' de fortabte', den religiøse eksklusivitet, der skaber flest problemer. Hvis vi tror at for eksempel islam eller kristendommen eller en hvilken som helst anden religion, og netop vores fortolkning af religionen, er den eneste rigtige, så bidrager vi til splittelsen.Det er en kendsgerning, at fx muslimer og kristne har mange forskellige opfattelser og fortolkninger af deres religion. Skulle all…

Arv + miljø + X?

Nyere forskning synes at vise, at mennesket dels formes eller udgøres af den genetiske arv, dels af miljøet, og altså ikke kun en af disse faktorer, som ellers har været hævdet hver for sig.Hertil kan sikkert føjes endnu en faktor, jeget; denne faktor kan ikke forklares enten genetisk (det giver ikke mening at hævde at vi arver vores jeg) eller ud fra miljøet; mere sandsynligt er det, at jeget, der er uforklarligt, en X faktor, er det i os, der reagerer på arv og miljø, som ikke former jeget, men er det jeget reagerer på, eller søger at påvirke.Derfor er der måske tre og ikke to eller kun en faktor, der udgør et menneske: arv, miljø og jeget. Jeget kan vi også kalde menneskets (måske udødelige) kerne.Hvis vi hævder, at vi arver vores jeg, ville det ikke være et jeg; det ville være summen af vores forfædres jeger, og ikke mit eller dit jeg. Dette strider mod selve betydningen af ordet og begrebet jeg.Hvis jeget dannedes ud fra miljøet alene, ville det heller ikke være et jeg; selve ord…