Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Udvalgt indlæg

Gud

Flere steder i bibelen og koranen siges det, at Gudsfrygt er starten på visdom. Fx nævnes det i bibelen, hvor frygteligt det er, "at falde i den levende Guds hænder" og i 2. Mosebog, 19 og følgende kapitler åbenbarer 'Gud' sig på Sinaj bjerg for Moses og israelitterne under torden og lyn og røg og til lyden af horn for de forfærdede mennesker. (Der er tilsvarende beskrivelser af den forfærdende 'Gud' i koranen).Men er dette rigtigt? Har vi grund til at frygte Gud?Jeg har selv erfaret noget om Guds væsen, ikke fordi jeg er et specielt fremragende menneske, der har Guds særlige bevågenhed, men fordi Gud har åbenbaret sig for mig, ladet mig se - eller rettere føle - noget om hvem Han er.I de ægte åbenbaringer jeg har modtaget fra Ham kan jeg slet ikke genkende dette med at Gud skulle fremkalde frygt eller angst - og slet ikke genkende dette med at jeg bør og har grund til at frygte den Almægtige.Tværtimod - de åbenbaringer jeg har haft er af en Gud, som på den e…
Seneste indlæg

Poem

Signs of life

If you cross the line
Sometimes there's no way back
If you show your face
It might be seen
If you always hide
You might get lost
If you know a lot
You still might not know what matters
If you are afraid and feeling small
Well, that may be because you are alive
Little life, little flame, being so fragile
Sometimes it's being blown out
Not by the storm but by a whisper
You might prefer a thousand enemies for one love
Because the sword only kills your body
While sometimes the kindest words
Break your heart

Det nye Testamentes Gud

Gud er den Højeste. Gud er Lysets altbeherskende Magt og mørkets Besejrer. Gud er kærlighedens og Livets Gud og Herre. Gud er en tryg og varm og nær Gud og Far for alle sine børn

Denne opfattelse af Gud kan læses direkte ud af Vandrer mod Lyset, og hvad mere er: Ethvert menneske kan uden om alle hellige skrifter og religiøse autoriteter erfare Gud som sådan - hos Gud selv.

Hvis denne opfattelse er rigtig, kan den gammeltestamentlige Gud med det samme afvises. Det gamle Testamentes 'Gud' der kræver absolut tro og lydighed, der slår israelitterne med mange plager hvis de vender sig bort og dyrker andre guder, der byder israelitterne at gå i krig og slå ihjel, der giver israelitterne deres fjender i hænderne hvis de er lydige og dyrker Gud, men ellers vender sig fra dem, og lader dem selv blive dræbt, der udvælger sig et folk og fravælger alle andre;

Denne 'Gud' har intet med Lysets Gud at gøre.

Men nu; hvad med Det nye Testamentes Gud; er det den sande Gud?

I Det nye Test…

Opsats 52; Sandhed og løgn

Hvad er sandhed?

Engang sagde en (og jeg citerer efter hukommelsen): Løgn er som et stykke gloende jern, der sænkes i et kar med vand; vandet vil syde og koge og løbe over, og du får ingen fred. Sandhed er som en blomst der lukker sig om sin støvdrager til natten; blomsten går til ro, og intet er mere naturligt.

Derfor vil sandheden altid sejre til sidst. Ligesom mennesket i det indre har frihedens og kærlighedens kilder, der søger at bortskylle ydre og indre hæmninger og forhindringer for deres frie løb, har mennesket i sit indre en trang til fred og klarhed, og tanken reagerer før eller senere mod det, der giver den ufred.

Derfor vil tankens kilde søge at befri sig for alt det, der giver den uro, og med tiden rense sig for løgn og illusioner; den vil indsynke lysets og sandhedens fred, hvor der før var kaos og larm og den vil fjerne de sten der hæmmer dens fred og frie løb, de sten og de byrder som tynger den ned.

Sandhed er fred.

Magt

Som jeg tidligere har skrevet (I skriftet, Frihed under ansvar), så opfatter jeg legitim magtudøvelse som en magt, der ikke udstrækkes længere end at enhver borger har sin fulde frihed til at bryde enhver af de af den lovgivende magts bestemmelser - men under ansvar for den dømmende magt.

Enhver magt der udstrækkes længere end det hvorved magtudøvelsen bliver illegitim og som måske udarter til despoti og tyranni, vil have den naturlige akilleshæl, at den forbryder sig mod menneskets indre frihed - menneskets frie tanke og frie vilje.

Denne indre frihed, der løber som en kilde i os, vil altid søge at afkaste begrænsninger og undertrykkelse fordi friheden er vores naturlige indre realitet; en realitet der som vand vil søge at gennembryde og bortskylle ydre begrænsninger der søger at hæmme vandets frie løb.

Derfor har ethvert diktatur sin tid; før eller senere falder det og giver plads for et friere og derfor mere varigt styre; jo stærkere undertrykkelsen er, jo større er behovet for for…

Begrebet om Atman (selvet) i hinduisme og buddhisme

En forskel mellem hinduisme og buddhisme er synet på Atman, selvet eller sjælen. I hinduismen hævdes selvet i sin dybeste grund at være identisk med det universelle, ene, Selv, mens det i buddhismen hævdes, at Atman, selvet, er en illusion (maya).

Set ud fra den tanke jeg tidligere har formuleret, om mørkets, det ondes dualitet, dets 'lyse' og dets rent sorte side kan det imidlertid siges, at de to opfattelser repræsenterer to sider af det samme mørke; guddommeliggørelse (mørkets 'lyse' side) og udslettelse eller illusion af og om selvet (dets rent sorte side).

En nuance er her, at i begge religioner eller filosofier hævdes dels erkendelsen af egen guddommelighed som vejen til befrielse (moksha; hinduismen) dels erkendelsen af selvets illusion som vejen til oplysning (nirvana; buddhismen); altså de to sider af det samme mørke hævdes at være en vej til en form for frelse eller højeste mål for menneskelig stræben; to påstande som begge er misforståelser.

Det mørke som sk…

Opsats 51; Over jorden, under solen

Kan sjælen dø og kroppen leve?

Som da tilintetgørelsens skrig lød i mine drømme to gange med mange år imellem. Som stilheden mellem mennesker der intet har at sige til hinanden men burde have det.

Som stenen der falder i stilheden, den frygtede, måske døden mellem mennesker eller i ensomheden, som faldet ved de bratte skrænter, sjælen, stenen, der falder i stilheden mellem mennesker eller i ensomheden, falder, og sjælen der flygter og søger at undslippe, men der er ingen flugt mulig, hvor flygter man hen for sit eget sind?

Som tanken der hæver sig over kroppen, smerten, angsten, lidelsen er for stor, sjælen, der dissocierer, og det forvredne land der kommer til syne i flugten, som ikke er mulig, landet fuldt af syner, forvredne spejlinger, hviskende stemmer og vanvid, hjertet der knuges sammen som en knyttet næve, der pumper tjære rundt i kroppen, af det skal du leve.

De taler om evighedshåbet, drømmen om evigt liv, men i spejllandet, landet med de hviskende stemmer og de knyttede hje…

Vold, magthavere og synden

Synderen ødelægger sig selv med sin synd.

Denne enkle sandhed er illustrativ også med henblik på vores tids magthavere, de af dem, der misbruger deres magt til vold og krig, magthavere der intet middel skyer for at få, opretholde og styrke deres magt.

Magthavere tror ofte, at det er i deres eller deres lands eller folks interesse for enhver pris at få og udøve og styrke deres magt.

Men hvis ovenstående enkle tanke er rigtig; at vi ødelægger os selv og kompromitterer det bedste i os og i vores land hvis vi misbruger magten til vold og krig, at vi ødelægger det vi evt vil beskytte, fx vores frihed; hvis vold og krig altid er ondt;

Hvordan kan det så være i nogens interesse at skænde og brænde vores medmennesker fx i frihedens eller demokratiets eller i Guds navn; hvis ikke alene vi ødelægger det vi vil beskytte (fx også danske eller europæiske eller amerikanske eller islamiske værdier) men også at alt skal betales tilbage med renter og renters rente;

Hvis dette er sandt; i hvis interess…